Vatră Maria Diana

secretar

Surcel Elena

administrator financiar

Ilie Mioara

tehnician

Grigore Daniel

laborant

Voineag Andreea

bibliotecar

Ceaca Cornel

informatician detașat

Georgescu Alina Mariana

administrator de patrimoniu

informatician