Vatră Maria Diana

secretar șef

Grigore Daniel

secretar

Surcel Elena

administrator financiar

Ilie Mioara

tehnician

Grama Florin

laborant

Voineag Andreea

bibliotecar

Ceaca Cornel

informatician detașat

Zîrnă Cristian

administrator de patrimoniu

informatician