,, Educația este pașaportul nostru pentru viitor, căci ziua de mâine aparține celor care se pregătesc pentru ea astăzi!” W. Morris

Bine ați venit pe noul website al Colegiului Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani, prin intermediul căruia vom comunica și informa benefeciarii direcți, indirecți și publicul cu privire la activitățile din unitatea de învățământ. Vă mulțumim!

 

AN ȘCOLAR 2020-2021

BUN VENIT,

               DRAGI ELEVI!

Luni, 14.09.2020 vă aşteptăm la şcoală după următoarul program:

Clasele a-IX-a: IX-A – 09:00, IX-B – 9:15, IX-C – 9:30, IX-D – 9:45, IX-E – 10:00, IX-F – 10:15, IX-G – 10:30.

Clasele a-XII-a: XII-A – 11:00, XII-B – 11:15, XII-C – 11:30, XII-D – 11:45.

Clasele a-XI-a profesională: XI-E – 13:00, XI-F – 13:15, XI-G – 13:30.

Restul claselor vor lua legătura cu diriginţii, online pe grupul clasei, în vederea predării manualelor conform Anexa 1 din Procedura privind începerea anului şcolar 2020-2021.

Activitatea din cadrul CTATV Focşani se va desfăşura în schimburi după cum urmează:

– schimbul I: 07:00-12:00 (clasele a-XII-liceu, a-X-liceu,  a-X-prof., XI-prof.)

Igienizare 12:00-13:00

– schimbul II: 13:00-18:00 (a-XI-liceu, a-IX-liceu, profesională).

ATENȚIE!

PĂRINȚII NU VOR ÎNSOȚI ELEVII ÎN SĂLILE DE CLASA, ACEȘTIA VOR RĂMÂNE ÎN CURTEA ȘCOLII!

MĂSURI DE PROTECȚIE LA NIVEL INDIVIDUAL – REGULI PENTRU ELEVI

        Oferta scolară pentru          

anul școlar 2020-2021

Forma de învățământ Profil Domeniul Specilizarea Nr.

clase

Nr.

elevi

Liceu zi (cl. IX) Tehnic   Mecanică 2 56
  Electric 1 28
Liceu seral (cl. XI) Tehnic Mecanică Tehnician transporturi 1 28
Învățământ profesional

(cl. IX)

Tehnic Mecanică Mecanic auto 3 84
Tinichigiu vopsitor auto 1 28
Școală Postliceală Tehnic Mecanică Tehnician transporturi interne și internaționale 1 28

 

Ordinul nr. 4.325/22.05.2020 aprobă modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021.

Calendar Înscriere Școala Profesională clasa a-IX-a (anul 2020-2021)

(Prima Etapa)

 • 29 iunie-3 iulie și 6 iulie – completarea fișelor de înscriere în școli profesionale și înscrierea elevilor la aceste școli;
 • 6 iulie – afișarea la sediul școlilor profesionale a listei candidaților înscriși în învățământul profesional (când nu e necesară preselecția); la aceeași dată se vor da informații cu privire la probele suplimentare și/sau eliminatorii, de către școlile unde nu se organizează preselecție, însă unde numărul candidaților depășește numărul locurilor disponibile;
 • 7-8 iulie – desășurarea probei de preselecție, în școlile profesionale în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare școală profesională; în aceleași zile vor fi afișate și rezultatele; de asemenea, dacă numărul candidaților care vor trece de proba de preselecție va fi mai mare decât numărul locurilor disponibile, se vor da informații și cu privire la organizarea unei probe suplimentare;
 • 10 iulie – actualizarea și afișarea, la sediul școlilor profesionale, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat; afișare de informații privind probele suplimentare de admitere, dacă și unde e cazul;
 • 13-14 iulie – desfășurarea probei suplimentare de admitere (dacă e necesar) și afișarea rezultatelor; depunerea contestațiilor;
 • 15 iulie – rezolvarea contestațiilor;
 • 15-17 iulie – depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși;
 • 21 iulie – afișarea, de către școlile profesionale, a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale;

În privința înscrierii în cea de-a doua etapă de admitere (de exemplu, pentru candidații din prima etapă care au fost respinși):

 • 22-24 iulie – completarea fișelor de înscriere în școli profesionale și înscrierea elevilor la aceste școli;
 • 24 iulie – afișarea, la școlile profesionale, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional și a informațiilor privind probele de preselecție/eliminatorii/de admitere, dacă e cazul;
 • 27-29 iulie – derularea probei suplimentare de admitere, dacă este cazul, precedată, după caz, de proba de preselecție (în școlile în care s-a decis organizarea acesteia), conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ; depunerea contestațiilor;
 • 30 iulie – rezolvarea contestațiilor; afișarea listei cu candidații admiși și cu cei respinși;
 • 30-31 iulie – depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși.

PROCEDURA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT

Înscriere Școală Postliceală anul I

Data limita/ perioada Ora Activitatea
12.06.2020
Afişarea metodologiei de admitere în învăţământul postliceal
06-10.07.2020
900– 1400 ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
13-15.07.2020 900 – 1200 Admitere prin  concurs de dosare art.13(abs lic tehnologic)
16.07.2020 până la 1400 Afişarea rezultatelor
17.07.2020 1400-1600 Depunerea constestațiilor
20.07.2019 1000-1100 Afișarea rezultatelor finale

METODOLOGIE ADMITERE ȘCOALĂ POSTLICEALĂ ANUL ȘCOLAR 2020-2021

PRECIZARI PRIVIND EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR

 

SCOALA PROFESIONALA: TEME PROIECT (MECANICA) DOWNLOAD SAU DIRECT LINK.

 

VIDEO UPDATE: PREZENTARE OFERTA SCOLARA 2020-2021

 

VIDEO UPDATE: COLEGIUL TEHNIC AUTO “TRAIAN VUIA” FOCSANI 2020-2021

 

UPDATE: 07.04.2020 Adresa MEC “EURO200” ; Hotarare 225/2020; Adresa MEC ” Scoala Altfel”

 

UPDATE: 30.03.2020 SCRISOARE CATRE CADRELE DIDACTICE – CLICK AICI

 

UPDATE: 27.03.2020 IMPORTANT! – INFORMARE ISJ – CLICK AICI

 

UPDATE: 25.03.2020 IMPORTANT! – INFORMARE ISJ – CLICK AICI

 

UPDATE: 23.03.2020 IMPORTANT! – INFORMARE ISJ – CLICK AICI
UPDATE: 18.03.2020 Informare 1; Informare 2.

 

UPDATE: 17.03.2020 IMPORTANT! – INFORMARE ISJ – CLICK AICI

 

UPDATE: 28.02.2020 CTA vă anunță că va casa mijloace fixe după cum urmează: camioane, autoturisme Dacia, Aro, remorcă. Pentru mai multe informații vă așteptăm la sediul colegiului sau la nr de Tel: 0237 236 713
UPDATE: 06.02.2020 Cursurile școlare au fost suspendate (toată ziua)

CERC PEDAGOGIC

18 NOIEMBRIE 2019, ORA 12:00

Listă locuri libere învățământ profesional, 2019-2020

Nr. crt.

Liceu

Cod specializare

Calificarea  profesională

Nr. locuri

Nr. locuri libere

1

COLEGIUL TEHNIC AUTO “TRAIAN VUIA” FOCSANI

506

Tinichigiu vopsitor auto

28

24

Anunț Înscriere Clasa a XI-a Seral

Perioada de înscriere clasa a-XI-a Seral: 15.07-19.07.2019